Renk Seçiniz
Orjinal Renk

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ

Kısa Dönem İkamet İzni Düzenlenecek Olan Yabancılar;

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar,
 2. Türkiye'de taşınmaz malı bulunan yabancı, 
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar,
 4. Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar,
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,
 6. Turizm amaçlı kalacak olan yabancılar,
 7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek yabancılar,
 8. Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,
 9. Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,
 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar,
 11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar,
 12. Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar,
 13. Türkiye'de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunları yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,

Kısa dönem ikamet izni kaç yıllık sürelerde düzenlenebilir?

Kısa dönem ikamet izni yukarıda 13. ve 14. sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerde düzenlenebilir.

Kısa dönem ikamet izni şartları nelerdir?

 • Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların kanunun 32. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir,
 • Türkiye'de kalış amacı ile ilgili düzenleyici bilgi ve belgeleri İbraz etmek,
 • Anılan kanunun 7. maddesi kapsamına girmemek,
 • Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,
 • İstenilmesi halinde vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
 • Türkiye'de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Kısa dönem ikamet izni red, iptal veya uzatılmama nedenleri nelerdir?

 • Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçını yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 • İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığını tespit edilmesi,
 • Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararını bulunması,
 • Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,

hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir süresi bitenler uzatılmaz.

UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ 

Uzun dönem ikamet izni düzenlenebilecek yabancılar kimlerdir?

 • Türkiye'de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara Uyan yabancılara Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni düzenlenir.
 • Mülteci şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet dizisi sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara uzun dönem ikamet izniyle geçiş hakkı tanınmamaktadır.

Uzun dönem ikamet izni kaç yıllık sürelerde düzenlenebilir?

 • Uzun dönem ikamet izni süresiz düzenlenmektedir.

Uzun dönem ikamet izni şartları nelerdir?

Uzun dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların kanunu 43. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

 • Kesintisiz en az 8 yıl ikamet izniyle Türkiye'de yaşamış olmak (Kesintisiz 8 yılın hesaplanmasına kanunun 38. maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır.),
 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak (Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç).

Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar:

Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Uzun dönem ikamet izni red, iptal veya uzatılmama nedenleri nelerdir?

 • Yabancının kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,
 • Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması hallerinde uzun dönem ikamet izni iptal edilir.

Uzun dönem ikamet izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacaklar başvurular iptal edilen uzun dönem ikametleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yabancının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da genel müdürlükçe belirlenen başvuru sürüne göre yapılmaktadır.

Tekrar başvurularda kesintisiz 8 yıl ikamet izniyle Türkiye'de kalma şartı tekrar aranmamakta, başvurular öncelikli olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancılar bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !