Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Yenilenebilir Enerji ile ilgili yatırım kararları alınırken göz önünde bulundurulan en önemli kriterler, pazara, hammaddeye, insan kaynağına ve enerji kaynaklarına yakın olması gerektiği için, nakliye ve taşıma ihtiyaçlarının kolayca karşılanabileceği bölgelerin seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, güneş enerjisi değerleri kabaca analiz edildiğinde, güneş enerjisi yatırımlarının yapılacak bölgenin yüksek güneşlenme sürelerine ve güneş ışınımı değerlerine sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte yatırım arazilerinin geniş ve düzlük, tarımsal ve ormanlık niteliği olmayan, mera niteliğinde olmayan, uygun eğimlere sahip sahalarda bulunması son derece hassas bir kriterdir.

Bu kapsamda Aksaray ilinin güneşlenme değerleri hesaplandığında yıllık yaklaşık 1620 kWh/m2 ’lik güneş radyasyonu değeriyle önemli bir potansiyele sahiptir. Bu değer ilin kuzeyinde 1550 kWh/ m2 ’ye düşerken ilin güney doğusunda 1700 kWh/ m2 ’ye kadar çıkmaktadır. Haziran, Temmuz ve Mayıs ayları en fazla güneş radyasyon değerlerine ulaşıldığı aylar olurken, Aralık ve Ocak aylarında  ise bu değerler en aza düşmektedir.

Detaylı bilgi için; https://www.ahika.gov.tr/dokumanflipbook/aksaray-yenilenebilir-enerji-ihtisas-endustri-bolgesi-fizibilite-raporu/663

Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !