Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Aksaray İlinde başta tarımsal amaçlı kooperatifler olmak üzere üretici ve ıslah birlikleri etrafında örgütlenmişlerdir. Faal olarak 80 adet tarımsal kalkınma, 32 adet sulama ve 1 adet su ürünleri kooperatifi ile 3 adet yetiştirici ve 13 adet üretici birliği bulunmaktadır.

Bitkisel Üretim

İlin, sosyo-ekonomik yapısı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Aksaray’da toplam arazinin % 50,8’sını oluşturan tarım alanı 406.632  hektardır. Geri kalan %49,2’ü ise çayır, mera, bozuk ormanlık ve tarıma elverişsiz ormanlardır.  Tarım alanlarında hububat, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yumrulu bitkiler, meyve ve sebze yetiştirilmektedir. TÜİK verilerine göre 2019 yılında Aksaray da en fazla üretimi yapılan bitkisel ürünler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Aksaray ilinde en fazla üretilen bitkisel ürünler

Tarımsal Ürün Adı

Birim

Değer

Ülke Sıralaması

Yonca ( Tohum )

Ton

898

1

İğde

Ton

559

2

Yonca ( Yeşil Ot )

Ton

1.392.457

3

Şekerpancarı

Ton

999.247

4

Sarımsak(Kuru)

Ton

8.758

4

Kabak(Çerezlik)

Ton

4.849

3

Aspir

Ton

2.647

3

Fiğ(Macar)(Dane)

Ton

597

3

Yerelması

Ton

3

4

Ayçiçeği(Çerezlik)

Ton

16.333

3

Arpa ( Biralık )

Ton

20.052

4

 

Hayvancılık

İlde hayvancılık diğer çevre illerde olduğu gibi bitkisel üretimle birlikte yapılmaktadır.  Aksaray ili, çevre illeri arasında büyükbaş hayvan varlığı bakımından önemli bir yer işgal etmektedir.  Hayvancılığı destekleme politikaları, yetiştirici birliklerin kurulması, hayvancılık projesi uygulayacak kooperatiflerin ve yem bitkisi ekilişlerinin desteklenerek teşvik edilmesi, hayvan varlığının ıslahına yönelik olarak suni tohumlamanın yaygınlaştırılması için yapılan eğitim çalışmaları hayvan yetiştiriciliğine hız kazandırmıştır. Gerek genel bütçeden, gerek özel kaynaklar ile hayvancılığı geliştirme, çayır-mera, yem bitkileri üretimini geliştirme, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, süt toplama ve değerlendirme gibi projeler sektöre yönelik olarak sürdürülmektedir. 2019 yılının TÜİK verilerine göre Aksaray hayvan sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Aksaray ili hayvan sayıları

Gösterge

Adet ( Baş )

Sıra

Büyükbaş Hayvan Sayısı (Baş)

266.483

21

Küçükbaş Hayvan Sayısı (Baş)

679.000

23

Sağmal Büyükbaş Hayvan Sayısı

101.403

20

Kanatlı Hayvan Sayısı (Adet)

315.144

59

Arılı Kovan Sayısı (Adet)

17.186

74

 

İlde ulusal bir firma olan SÜTAŞ başta olmak üzere ulusal ve bölgesel düzeyde 25 adet süt/et (paket süt, taze peynir, tereyağı, kaşar, süt tozu, taze et, sucuk, kavurma vs.) işleme tesisi mevcuttur. Bu haliyle İldeki süt sığırcılığı ve damızlık sığır işletmeleri yatırımlarını cazip hale getirmektedir.

Tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırımları için 10 neden  aşağıda sıralanmıştır;

1. İlin ulaşım imkânlarının uygun olması,

2. Kalkınmada öncelikli bölgelere mahsus teşviklerin bulunması,

3. Kaliteli ve sürekli kaba yem (yonca ve silajlık mısır) temininin kolay olması,

4. Geniş tarım arazilerinin olması,

5. Süt ve ürünleri alanında ulusal firmaların bulunması,

6. İklim ve toprak yapısı olarak yem bitkileri yetiştiriciliğine uygun olması,

7. Ankara, Konya ve Kayseri gibi büyük şehirlere yakınlığı nedeniyle pazarlama konusunda avantajlı olması,

8. Üreticilerin kooperatifleşme oranının oldukça yüksek olması,

9. Kalifiye ve ucuz işgücü potansiyelinin fazla olması,

10.İlde demiryolu projesinin programa alınmış olması

Detaylı bilgi için;

https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/aksaray.pdf

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !